Scriptie universiteit

Opbouw scriptie

Voor een Wo bachelor scriptie of master scriptie doe je wetenschappelijk onderzoek. Voordat je dit onderzoek uitvoert schrijf je een degelijk onderzoeksplan. In dit onderzoeksplan beschrijf je wat je gaat onderzoeken en hoe je je onderzoek gaat aanpakken. Wanneer je onderzoeksplan goedgekeurd is door je opleiding maak je een structurele opbouw van je scriptie zodat je voorbereid met je scriptie kunt starten.

Scriptiebegeleider

Wetenschappelijk onderzoek

Je studeert aan de universiteit en volgt dus een opleiding op wetenschappelijk niveau. Jouw opleiding sluit je dan ook af door wetenschappelijk onderzoek te doen, met andere woorden je scriptie. Wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan om de wereld om ons heen beter te kunnen begrijpen en kennis met elkaar te delen (Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit, 2018). Daarbij speelt wetenschappelijke integriteit een belangrijke rol. Zoals de Daily Almanac in 2001 een uitspraak van Stephen Hawking publiceerde: “the greatest enemy of knowledge is not ignorance it is the illusion of knowledge”.


Scriptieonderzoek

De Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit (2018) heeft vijf principes opgesteld die de betrouwbaarheid en de kwaliteit van wetenschap moeten waarborgen. Deze principes spelen ook een belangrijke rol bij het schrijven van jouw scriptieonderzoek en bestaan uit: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid (Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit, 2018).

De universiteit waaraan je studeert neemt wetenschappelijke integriteit ook mee als een belangrijk onderdeel bij het beoordelen van jouw scriptieonderzoek. Hoe zij dit doet staat beschreven in de afstudeerhandleiding en het beoordelingsformulier van jouw opleiding. Lees deze document daarom goed door voordat je begint met het schrijven van je scriptie.


Bachelor scriptie

Studenten kunnen aan de universiteit een opleiding volgen op bachelor niveau of op master niveau. Een bachelor opleiding sluit aan op het eindexamen vwo van de middelbare school. Deze opleiding duurt drie jaar en aan het einde van het derde jaar schrijf je een bachelor scriptie. Deze bachelor scriptie schrijf je op wetenschappelijk niveau maar de studielast en het aantal pagina's is vaak lager dan een master scriptie. Als je afstudeert aan een business studie krijg je de titel bachelor of science (BSc).


Master scriptie

Wanneer je een bachelor opleiding hebt afgerond kun je er voor kiezen om een master opleiding te gaan doen aan de universiteit. Je kunt ook een master opleiding doen als je een vier jarige Hbo bachelor opleiding hebben afgerond. Dan moet je wel eerst een schakel jaar volgen. Tijdens dit schakel jaar leer je onder andere onderzoeksvaardigheden zoals statistiek, die belangrijk zijn voor het schrijven van je master scriptie. Tijdens een master opleiding, van meestal een jaar, specialiseer je je in een bepaald vakgebied. Een master scriptie schrijven duurt meestal langer dan een bachelor scriptie. Voor een master scriptie staan dan ook meer studiepunten en het aantal pagina's is vaak ook hoger. Als je afstudeert aan een business studie krijg je de titel master of science (MSc)


Onderzoeksplan

Je start je scriptie met het schrijven van een onderzoeksplan. Dit wordt op de universiteit vaak een proposal of het plan van aanpak genoemd. In het plan van aanpak beschrijf je wat je wilt gaan onderzoeken en hoe je dat wilt gaan doen. Op basis van het onderzoeksplan toetst je opleiding de haalbaarheid van je onderzoek. Belangrijk in het onderzoeksplan is dat je de theoretische relevantie van je onderzoek kunt aantonen. Wat voegt jouw onderzoek toe aan de huidige staat van het kennisveld? Wat er  in je onderzoeksplan moet staan staat beschreven in de afstudeerhandleiding en het beoordelingsformulier van je studie. Op basis van het beoordelingsformulier kun je vaak in grote lijnen de inhoudsopgave van je onderzoeksplan maken. Dit geeft jouw plan structuur en maakt de stappen die je moet maken inzichtelijk. Als jouw opleiding het onderzoeksplan goedkeurt kun je beginnen met je scriptie.


Scriptie opbouw

De scriptie opbouw van een scriptie op universitair niveau heeft in grote lijnen een vaste structuur. De hoofdstukken in je scriptie hangen met elkaar samen waardoor je ze ook een voor een opbouwt. Zo moet je bijvoorbeeld eerst de theoretische relevantie van je onderzoek vast stellen voordat je tot de doelstelling van je onderzoek kunt komen. Op basis van deze doelstelling stel je de onderzoeksvraag van je scriptie vast. Ook de opbouw van je scriptie kun je meestal vaststellen op basis van de studiehandleiding en het beoordelingsformulier van je opleiding.


Wil je hulp bij de opbouw en structuur van je scriptie?

Afstudeerwijzer helpt jou verder.