Wil je hulp bij jouw bedrijfskundige scriptie?

Vraag een vrijblijvend intakegesprek aan

Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

In 2004 is op verzoek van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) de Nederlandse gedragscode Wetenschapsbeoefening opgesteld. Deze gedragscode is in 2018 herzien door de KNAW, NFU, NWO, TO2-federatie, Vereniging Hogescholen en de VSNU en heet nu Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. Met de gedragscode zijn principes opgesteld die een algemene opvatting zijn over goede wetenschapsbeoefening. Belanghebbende van een goede wetenschapsbeoefening zijn wetenschappers, studenten, promovendi, afnemers van het onderzoek en instanties zoals de overheid (Vereniging van Universiteiten (KNAW, NFU, NWO, TO2-federatie, Vereniging Hogescholen, VSNU, 2018). Wanneer je afstudeert dien je dus ook deze principes te volgen. Deze principes zie je ook terug in de studiehandleiding van je opleiding en worden je aangeleerd op de universiteit voor of tijdens je afstudeerproject. 


Principes

Principe 1: eerlijkheid

Het principe eerlijkheid betekent dat je alleen gefundeerde claims doet. Het is daarbij belangrijk dat je open en transparant bent over het onderzoek dat je hebt uitgevoerd en de bronnen die je hebt gebruikt. Daarnaast dien je ook de tegenargumenten van jouw bevindingen serieus te nemen en je dient openheid te geven over de onzekerheidsmarges van je onderzoek. Let daarbij op dat je je resultaten niet verdraait dus gunstiger of gunstiger voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn (KNAW, NFU, NWO, TO2-federatie, Vereniging Hogescholen, VSNU, 2018). 


Principe 2: zorgvuldigheid

Het principe zorgvuldigheid heeft betrekking op de methodologie die je gebruikt om je onderzoek uit te voeren. Wanneer je op wetenschappelijk niveau onderzoek doet dienen dit natuurlijk wetenschappelijke methoden te zijn die aansluiten bij het geen dat je wilt onderzoek. Daarnaast heeft zorgvuldigheid betrekking op hoe je het onderzoek uitvoert en de verslaglegging van de methoden die je hebt gebruikt (hoofdstuk methode van onderzoek) en de resultaten van je onderzoek (hoofdstuk resultaten) (KNAW, NFU, NWO, TO2-federatie, Vereniging Hogescholen, VSNU, 2018). 


Principe 3: transparantie

Het principe transparantie heeft betrekking op de transparantie van de data die je hebt gebruikt voor je onderzoek. Dit betekent dat je duidelijk dient te laten zien waar de data vandaan komt, hoe de data verkregen is, op welke manier data verkregen is, etc. Dit betekent dat de onderbouwingen van je uitspraken in je onderzoek duidelijk en helder moeten zijn, dat je je bronnen volgens regels en duidelijk laat zien en dat alle stappen die je maakt in het onderzoeksproces controleerbaar moeten zijn. Iemand anders moet in staat zijn jouw onderzoek opnieuw uit te voeren. Dit laatste leg je vast in het hoofdstuk methodologie (KNAW, NFU, NWO, TO2-federatie, Vereniging Hogescholen, VSNU, 2018). 


Principe 4: onafhankelijkheid

Het principe onafhankelijkheid betekent dat je je tijdens het uitvoeren en vastleggen van je onderzoek niet laat beïnvloeden door andere partijen en belangen zoals commerciële of politieke belangen. Je dient je onderzoek zo objectief mogelijk uit te voeren en vast te leggen. Het onderzoeksobject en de onderzoeksvraag hoeft niet altijd onafhankelijk te worden opgezet en of gekozen worden (KNAW, NFU, NWO, TO2-federatie, Vereniging Hogescholen, VSNU, 2018). 


Principe 5: verantwoordelijkheid

Het principe verantwoordelijkheid betekent dat je rekening houdt met de omgeving waarbinnen je onderzoek doet. Dit zijn bijvoorbeeld de respondenten die deelnemen aan het fieldresearch van je onderzoek, dieren, opdrachtgever, financiers, etc. Daarnaast valt onder verantwoordelijkheid ook dat je onderzoek wetenschappelijk en/of maatschappelijk relevant is. Daarom dien je de wetenschappelijk en/of maatschappelijke relevantie van je onderzoek ook aan te tonen en te onderbouwen in je scriptie. 


Het volledige rapport Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit kun je hier lezen.

Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

Bron: KNAW, NFU, NWO, TO2-federatie, Vereniging Hogescholen, VSNU (2018)


Literatuur 

Literatuur die jou verder kan helpen bij de opbouw van je scriptie.


Wil je hulp bij je scriptie?

Neem vrijblijvend contact met ons op om een intakegesprek in te plannen. Tijdens dit intakegesprek bespreken we jouw hulpvraag en leggen we uit hoe we jou verder kunnen helpen bij jouw scriptie. Zo weet je duidelijk wat we jou kunnen bieden. Natuurlijk kun je zelf ook vragen stellen. Een intakegesprek proberen we altijd binnen 24 uur in te plannen of op een moment dat goed bij jouw agenda past.