Wil je hulp bij het methoden hoofdstuk van je scriptie?

Vraag een vrijblijvend intakegesprek aan

Methode van onderzoek voorbeeld

Methode van onderzoek voorbeeld

Op deze pagina vind je een methode van onderzoek voorbeeld voor de structuur voor het hoofdstuk methodologie scriptie. Deze structuur volgt de "research union" van Saunders, Lewis en Thornhill (2009). Wat deze "research union" precies is kun je hier lezen. Per onderdeel wordt concreet uitgelegd wat je hierin dient te beschrijven conform de literatuur van Saunders, Lewis en Thornhill (2009). Het is wel belangrijk dat je ook de handleiding en het beoordelingsformulier van je opleiding volgt. Onderstaande punten staan verder uitgelegd op onze pagina methoden van onderzoek en in het boek Research Methods for Business Students.

Methodologie scriptie

Begin dit hoofdstuk met een korte introductie waarin je uitlegt wat de methoden van onderzoek zijn en waarom dit hoofdstuk onderdeel is van jouw scriptie.


Aanpak en doel van onderzoek

Leg in deze alinea uit wat de onderzoeksaanpak is van je scriptie. Leg daarbij uit wat een deductief onderzoek is en wat een inductief onderzoek. Onderbouw of jouw onderzoek deductief of inductief is. Leg vervolgens uit wat een doel van een onderzoek is en onderbouw wat het doel van jouw onderzoek is. Met onderbouwen wordt bedoeld dat je uitlegt waarom jouw onderzoek bijvoorbeeld deductief is. Bijvoorbeeld omdat je een bestaande theorie gaat testen in een andere context dan op heden gedaan is. 


Onderzoeksstrategie en methodologische verantwoording

Leg in de alinea uit wat een onderzoeksstrategie is en wat de onderzoeksstrategie van jouw onderzoek is. Onderbouw waarom deze strategie past bij de onderzoeksvraag en onderzoeksaanpak van jouw scriptie. Licht toe welke methodologie dit betreft en waarom dat zo is.


Tijdshorizon methode scriptie

Leg in deze alinea uit wat een "cross-sectional tijdshorizon is en wat een "longitudinal". Onderbouw welke tijdshorizon van toepassing is op jouw onderzoek.


Data collectie

Deze alinea bestaat uit verschillende onderdelen. Zo leg je in deze alinea uit welke data je verzameld hebt en presenteer je hoe je de variabelen van je onderzoek geoperationaliseerd hebt. Daarnaast leg je uit wat de onderzoekspopulatie, soms wordt dit ook wel onderzoeksdoelgroep, is van jouw onderzoek. Indien je een sample van deze onderzoekspopulatie hebt onderzocht onderbouw je hoe je tot deze sample bent gekomen en uit hoeveel eenheden de sample bestaat. Belangrijk onderdeel van de sample is dat je de representativiteit van de sample onderbouwt.


Data analyse

In deze alinea leg je uit welke methode je hebt gebruikt om de data die je verzameld hebt te analyseren. Ook onderbouw je waarom je voor deze methode hebt gekozen. Bijvoorbeeld wanneer je archief onderzoek doet en deze analyse door middel van de software SPSS analyseert beschrijf je welke beschrijvende en toetsende analyses je hebt gebruikt om tot de resultaten van je onderzoek te komen. Vervolgens onderbouw je ook waarom je voor deze analyses hebt gekozen.


Validiteit en betrouwbaarheid

In deze alinea beschrijf je op welke elementen van jouw onderzoeksdesign de validiteit van je onderzoek verhogen of verlagen. Dit doe je ook voor de betrouwbaarheid van je onderzoek.


Literatuur 

Literatuur die jou verder kan helpen bij de het hoofdstuk methodologie scriptie.


Wil je hulp bij het methoden hoofdstuk van je scriptie?

Neem vrijblijvend contact met ons op om een intakegesprek in te plannen. Tijdens dit intakegesprek bespreken we jouw hulpvraag en leggen we uit hoe we jou verder kunnen helpen bij jouw scriptie. Zo weet je duidelijk wat we jou kunnen bieden. Natuurlijk kun je zelf ook vragen stellen. Een intakegesprek proberen we altijd binnen 24 uur in te plannen of op een moment dat goed bij jouw agenda past.