Literatuurlijst

Opbouw scriptie

Op deze pagina vind je alle bronnen die we gebruikt hebben bij het schrijven van de informatie die vermeld staat op deze website. Zo kun je makkelijk terugvinden waar wij onze informatie vandaan hebben. Wellicht kun je deze literatuur ook gebruiken voor jouw onderzoek. De literatuurlijst is conform APA stijl opgesteld.

Scriptiebegeleider

Andriessen, D. (2014). Praktisch relevant en methodisch grondig? Utrecht: Hogeschool Utrecht.

Baarda, B. (2014). Dit is onderzoek! handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek (2e editie.). Nederland: Noordhoff

KNAW., NFU., NWO., TO2-federatie., Vereniging Hogescholen., VSNU. (2018) Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. Geraadpleegd van: https://doi.org/10.17026/dans-2cj-nvwu

Mortelmans, D., (2013). Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden (4e editie). Leuven: Acco

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A., (2009). Research methods for business students (5e editie). Engeland: Pearson Education.

Scheepers, P., Tobi, H., & Boeije, H. R. (2016). Onderzoeksmethoden (9e editie.). Nijmegen: Boom.

Verhoeven, N. (2018). Wat is onderzoek? Praktijkboek voor methoden en technieken (6e editie.). Nederland: Boom.


Wil je hulp bij APA stijl refereren of je literatuurlijst?

Afstudeerwijzer helpt jou verder.