Studieschuld Nederlandse student

In 2015 is de basisbeurs afgeschaft voor studenten in Nederland en is het leenstelsel ingevoerd. Het gevolg hiervan is dat sinds 2015 de studieschuld sneller stijgt dan de jaren voor 2015. Ook in 2019 neemt de studieschuld weer toe, studenten hebben 1,9 miljard euro meer geleend ten opzichte van 2018 (CBS, 2019). Daarnaast blijkt er […]

DUO studie voucher

Ben je dit jaar afgestudeerd aan het hoger onderwijs en wil je verder studeren? Kijk dan snel of jij recht hebt op de studie voucher. De studie voucher geeft je een korting van ongeveer €2.000 op een nieuwe opleiding in het hoger onderwijs. Dit kan een Nederlandse opleiding zijn maar ook een buitenlandse opleiding, wel dient […]

Afstuderen

Afstuderen speciaal momentAfstuderen is een speciaal moment voor iedere student. Het is een mijlpaal en een diploma geeft je de kans om de volgende stap in je carrière te zetten. Voor sommige studenten is het behalen van het diploma een grotere uitdaging dan voor andere studenten. Het vermogen van een opleiding om maatwerk te bieden […]

Scriptieonderzoek

De waarde van scriptieonderzoekEen scriptie geeft een duidelijk beeld van de kennis en vaardigheden van een student. Zo kunnen werkgevers aan sollicitanten vragen om hun scriptie op te sturen. Hierin kan de werkgever namelijk zien wat het schrijfvermogen is van de sollicitant, of hij/zij in staat is hoofd- en bijzaken te onderscheiden, een discussie kan […]

Scriptie schrijven

Nieuwe manier van afstuderen?Het schrijven van een scriptie kan door studenten als lastig worden ervaren. Volgens Nico Keuning (neerlandicus en gastdocent aan de Hogeschool van Amsterdam) komt dit door meerdere oorzaken. Zo geeft Keuning aan dat de student tijdens het curriculum niet leert hoe hij/zij een scriptie moet schrijven. Hierdoor weten studenten simpelweg niet hoe […]

Onderwijsuren scriptiebegeleiding

Uren scriptiebegeleiding docentDocenten en professoren krijgen per student onderwijsuren toegekend om de student te begeleiden bij de scriptie. Het gerucht gaat dat geschiedenisdocenten aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) tot vorig jaar alleen onderwijsuren kregen toegekend voor scripties die voldoende zijn beoordeeld. Dit betekent dat zij voor de begeleiding van scripties die onvoldoende zijn beoordeeld geen […]

Betaalde scriptiebegeleiders

Commerciële scriptiebegeleidersOnder studenten binnen het hoger onderwijs is er een stijgende vraag naar commerciële scriptiebegeleiders. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is van mening dat studenten meer persoonlijke aandacht zouden moeten krijgen om hun scriptie succesvol af te ronden. Ook de Algemene Onderwijsbond (AOb) maakt zich zorgen, studenten krijgen gemiddeld 15 uur begeleiding maar dit is in […]

Ontwikkelingen betaalde scriptiebegeleiders

​Stijging vraag scriptiebegeleidingVandaag publiceerde Trouw het artikel “bezorgdheid over de groeiende populariteit van betaalde scriptiebegeleiders” (Harmsen, 2019). De vraag naar betaalde scriptiebegeleiders neemt toe en de kansen blijken hierdoor te vergroten voor studenten van hoogopgeleide ouders (Geus, de & Bisschop, 2017). De toename in de vraag naar scriptiebegeleiding is echter een signaal, maar wat ligt […]

Gastcollege

​GastcollegeHet schrijven van een scriptie is het laatste onderdeel van je studie. Een groot verschil met het volgen van colleges is dat je nu zelfstandig een onderzoek uitvoert en ook zelfstandig beslissingen neemt. Daar waar tijdens de colleges de docent of professor je aanwijzingen en sturing geeft, moet je dit nu zelf uitzoeken en dat […]

× WhatsApp