Hbo scriptie schrijven

Het schrijven van je hbo scriptie kun je ook wel zien als een persoonlijk avontuur. Elk jaar schrijven naar schatting 100.000 studenten hun scriptie (Onderwijs in cijfers, 2019).  Maar ondanks dat veel studenten bezig zijn met het schrijven van een scriptie, kan dit een periode zijn die lastig is en waarin je je ook eenzaam kunt voelen.

Voor de opdrachten die je maakt tijdens je studie wordt vaak uitgelegd welke modellen en theorieën je kunt bestuderen en toepassen. Docenten geven je een uitleg en beantwoorden je vragen over hoe je dit kunt aanpakken. Nu je je scriptie schrijft moet je dit zelfstandig doen en dat kan soms een uitdaging zijn. Hoe moet ik beginnen? Wat is een duidelijke en afgebakende
onderzoeksvraag? Sluiten mijn deelvragen aan op mijn onderzoeksvraag? Hoe weet ik welke data ik moet verzamelen om tot informatie te komen waarmee ik mijn onderzoeksvraag kan beantwoorden? 

Factoren van invloed op jouw scriptie

Naast bovengenoemde vragen zijn er ook verschillende factoren om je heen die invloed kunnen hebben op je mentale gezondheid en daarmee ook op het schrijven van je scriptie. Uit onderzoek van het RIVM (2019) naar de mentale gezondheid van jongeren, blijkt dat jongeren aangeven dat onder andere verwachtingen uit de omgeving hun mentale gezondheid kunnen beïnvloeden (Schoenmaker et all., 2019). Tijdens een interactieve sessie in samenwerking met I am the SAME, hebben we dit met verschillende hbo studenten besproken. Welke verwachtingen denk je dat je ouders hebben van jou en je scriptie? Welk gevoel roept dit bij je op? En welk effect heeft dit op het proces van het schrijven van je scriptie? En hoe zit dit als we naar onze vrienden of naar onszelf kijken? Tijdens de sessie kan iedereen anoniem antwoorden geven. Onderstaand filmpje geeft een indruk van deze sessie.

De antwoorden geven indruk maar de groep studenten die meegedaan heeft aan de sessie is te klein om een representatief beeld te geven van alle hbo studenten die een scriptie schrijven.

De antwoorden laten zien dat studenten de verwachtingen van hun ouders formuleren in woorden als "hoge cijfers", "mijn verantwoordelijkheid nemen" en "afstuderen". Daarbij noemen de studenten met name gevoelens als "frustratie", "angstig" en "hoge druk". De effecten van deze verwachtingen en gevoelens die het meest genoemd zijn, zijn: "bang om fouten te maken", "blokkeert me" en "bang om te starten".

Opvallend is dat wanneer we naar de verwachtingen van vrienden kijken hier andere antwoorden uit komen. Verwachtingen van vrienden zijn geformuleerd in woorden als "dat ik het kan" en "dat we het samen doen". Studenten geven aan dat zij zich met name "gesteund" voelen. De effecten van deze verwachtingen en gevoelens blijken tweeledig  te zijn. Enerzijds geven studenten aan dat het effect hiervan is dat zij "gemotiveerd" aan hun scriptie werken.  Anderzijds werkt dit volgens studenten "demotiverend" omdat ze bang zijn minder te presteren dan medestudenten. 

Tijdens de sessie ontstond de discussie over de betekenis van het woord "gesteund". Waarbij genoemd werd dat ouders kinderen ook steunen door bijvoorbeeld aan te geven dat zij hard kunnen werken. Deze steun wordt door studenten tijdens deze sessie niet zo genoemd/ervaren. Daarnaast worden culturele achtergronden genoemd als er gesproken wordt over verwachtingen die ouders hebben van kinderen. 

I am the Same

Het doel van de sessie is om jou als hbo student te laten ervaren dat je zelfstandig aan je scriptie werkt maar dat andere studenten tegen dezelfde uitdagingen kunnen aanlopen. Als je je daarvan bewust bent, kun je elkaar ook helpen om met deze uitdagingen om te gaan. Bewustwording verhogen van de mentale gezondheid van studenten is dan ook de reden waarom HTH studenten het initiatief I am the Same zijn begonnen.

Bronnen:

Onderwijs in cijfers. (2019). Onderwijsincijfers. Opgeroepen februari 2019, vanhttps://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/hbo/studenten-hbo/prognose-aantal-studenten-hbo

Schoemaker, C., Kleinjan, M., Van der Borg, W., Busch, M., Muntinga, M., Nuijen, J., en Dedding, C. (2019). Mentale gezondheid van jongeren:enkele cijfers en ervaringen. Bilthoven: RIVM, Trimbos-instituut en Amsterdam UMC.