De afgelopen jaren heb je hard gestudeerd voor je diploma. Je hebt alle tentamens en rapporten met een voldoende afgesloten en nu sta je voor de laatste sprong: je Hbo scriptie. Dit is een spannende periode maar het blijkt dat de periode waarin je een Hbo opleiding volgt überhaupt een uitdagende periode kan zijn.

11% van de jongeren In Nederland met een leeftijd tussen de 18 en 25 jaar blijkt namelijk psychische problemen te ervaren (Schoemaker et al., 2019). Met name depressies blijken vaak voor te komen, zo geeft 1 op de 15 jongeren aan een depressie te hebben gehad, 6,7%. Dit percentage ligt bij mensen met een leeftijd tussen de 25 en 64 jaar tussen de 4,1% en de 5,7% (Schoemaker et al., 2019). In Nederland start je met een Hbo opleiding als je ongeveer 19 jaar oud bent en rond je de opleiding in gemiddeld 5,1 jaar af, dan ben je ongeveer 24 jaar oud (Onderwijs in cijfers, 2019). Dat betekent dat de meeste Hbo studenten in de groep jongeren vallen waarbij psychische problemen relatief vaak voorkomen.

Stress factoren

Wat speelt er onder jouw leeftijdsgenoten waardoor dit ontstaat? 
Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat jongeren vijf verschillende stress factoren ervaren die invloed hebben op jou als individu, op jouw fysieke en sociale omgeving en op de maatschappelijk context waarin je leeft (Schoemaker et al., 2019).

Scriptie stres


Per stress factor heeft het RIVM op basis van de resultaten van het onderzoek gedefinieerd wat jongeren met deze vijf factoren bedoelen (Schoemaker et al., 2019, p15.)


Factor 1
"Het perfecte plaatje"
- Mooi, gezond, plezier, leuk leven
- Succesvol
- Vriendschappen, groot sociaal netwerkRelatie, gezin

Factor 2
"Gebeurtenissen wereld"
- Klimaat
- Oorlog
- Geweld
- Politiek
- Dierenleed

Factor 3
"Spanningen thuis"
- Ziekte
- Scheiding
- Ruzie
- Financiële problemen

Factor 4
"Social media & online leven"
- Beeldvorming: mooi, gezond en succesvol
- Vergelijking peers
- Verslaving aan prikkels en contact
- Gebrek aan veiligheid en vertrouwen in vriendschappen

Factor 5
"Verwachtingen"
- Ouders
- Docenten
- Vrienden
- School/studie
- Werk 
- Eigen


Elementen uit factor 1, factor 4 en factor 5 zie ik regelmatig terugkomen bij de studenten die ik begeleid tijdens het schrijven van de scriptie. Ik merk dat veel studenten gedachten hebben die relateren aan succes, het perfecte plaatje en verwachtingen. Maar zijn de gedachten die je hebt wel realistisch? Verwachten jouw ouders bijvoorbeeld van jou dat je voor het einde van het jaar je scriptie afrondt? Of is het het wel realistisch gezien omstandigheden dat je met een 8 wilt afstuderen? Het lijkt vaak zo te zijn dat eigen verwachtingen, het perfecte plaatje en vergelijkingen met peers de druk verhogen.


I am the Same

I am the Student Aware of Mental Wellbeing in Education, I am the Same, is een initiatief dat stilt staat bij de psychische gezondheid van studenten en in gesprek gaat. Bewustwording is de eerste stap in dit proces. Afstudeerwijzer geeft een interactieve workshop voor I am the Same waarbij we stil staan staan bij verwachtingen en hoe deze verwachting van invloed kunnen zijn op het schrijven van jouw scriptie, kom je ook?

Datum: woensdag 19 februari 2020
Tijd: 13:00-15:00
Locatie: The Student Hotel, hoefkade 9 2526 BN Den Haag

I am the same


Bronnen:

Onderwijs in cijfers. (2019). Onderwijsincijfers. Opgeroepen februari 2019, vanhttps://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/hbo/studenten-hbo/prognose-aantal-studenten-hbo

Schoemaker, C., Kleinjan, M., Van der Borg, W., Busch, M., Muntinga, M., Nuijen, J., en Dedding, C. (2019). Mentale gezondheid van jongeren:enkele cijfers en ervaringen. Bilthoven: RIVM, Trimbos-instituut en Amsterdam UMC.