In 2015 is de basisbeurs afgeschaft voor studenten in Nederland en is het leenstelsel ingevoerd. Het gevolg hiervan is dat sinds 2015 de studieschuld sneller stijgt dan de jaren voor 2015. Ook in 2019 neemt de studieschuld weer toe, studenten hebben 1,9 miljard euro meer geleend ten opzichte van 2018 (CBS, 2019). Daarnaast blijkt er een ook stijging te zijn in het aantal mensen dat een studieschuld heeft. Zo hebben in 2019 1,4 miljoen mensen een studieschuld, 8,2% van de Nederlandse bevolking. Dit zijn 388 duizend mensen meer dan in 2015 (CBS, 2019). Opvallend is dat jongeren generaties vaker een studieschuld hebben dan oudere generaties. Van de studenten die in 2000 geboren zijn hebben 34.000 studenten op 18 jarige leeftijd geld geleend en dus een studieschuld. Dit is drie keer zoveel als de studenten die in 1994 geboren zijn op 18 jarige leeftijd (CBS, 2019).


Gemiddelde studieschuld

RTLZ heeft een berekening gemaakt dat een gemiddelde uitwonende student voor vier jaar studeren 55.000 euro betaalt. Echter veel studenten studeren langer dan vier jaar waardoor deze kosten vaak hoger zijn. Voor vier jaar is de studieschuld per studenten op dit moment indicatief 23.332 euro (RTLZ, 2019). 


Reactie politiek

Omdat er nu een generatie is ontstaan die de arbeidsmarkt betreed met een significante hogere studieschuld dan voor 2015 is een meerderheid in de tweede kamer inmiddels voor de herinvoering van de basisbeurs (RTLZ, 2019). Meer informatie kun je vinden via deze link.


Bronnen
CBS. (2019) studenten lenen vaker en meer. Geraadpleegd van: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/41/studenten-lenen-vaker-en-meer
RTLZ. (2019) studieschuld in jaar tijd met twee miljard euro gestegen. Geraadpleegd van: https://www.rtlz.nl/life/personal-finance/artikel/4872631/studieschuld-cbs-leenstelsel-jongeren-geld