De waarde van scriptieonderzoek

Een scriptie geeft een duidelijk beeld van de kennis en vaardigheden van een student. Zo kunnen werkgevers aan sollicitanten vragen om hun scriptie op te sturen. Hierin kan de werkgever namelijk zien wat het schrijfvermogen is van de sollicitant, of hij/zij in staat is hoofd- en bijzaken te onderscheiden, een discussie kan opzetten en een genuanceerde mening kan vormen. Dat studenten op dit moment veel moeite hebben met afstuderen geeft een indicatie van de staat van het huidige onderwijs. In de scriptie kan de student juist laten zien in welke mate hij/zij deelgebieden van de studie beheerst en is dan ook een belangrijk eindproduct om op af te studeren. Lees hier het gehele artikel: "De scriptie is de thermometer van het hoger onderwijs".

Bron:
NRC. (2019) De scriptie is de thermometer van het hoger onderwijs. Geraadpleegd van:  https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/17/de-scriptie-is-de-thermometer-van-het-hoger-onderwijs-a3963620